Samen werken aan beter wonen

Bewonersoverleg op complexniveau (BO)
Huurders van een appartementencomplex of straat kunnen samen een BO vormen. Een BO spreekt met Maasvallei over onderwerpen als veiligheid, schoonmaak,(tuin)onderhoud, servicekosten in een complex of straat. U kunt zelf het initiatief nemen een BO op te richten, Maasvallei zal u daar graag bij helpen.

Bewonersoverleg op wijkniveau (BOW)
Met ingang van 1 januari 2016 werkt Maasvallei met een nieuwe manier van bewonersparticipatie voor een gehele wijk. Maasvallei stelt hiertoe zelfstandige commissies aan om te werken aan onderwerpen als veiligheid, duurzaamheid, kwaliteit, groenonderhoud op wijkniveau. Waar nodig brengt Maasvallei de samenwerking tot stand met Gemeente, wijknetwerken, Politie of andere instanties. Voor meer informatie kunt u ook onderstaande documenten raadplegen.


Contact
Wilt u zich inzetten voor uw complex, straat of wijk neem dan contact op met Maasvallei T 043 368 37 37.