Klachten over Maasvallei of uw woning

Hoewel we er alles aan doen om u tevreden te stellen, kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent over uw woning of over het handelen van een medewerker van Maasvallei. Uiteraard heeft het onze voorkeur dat we er eerst samen proberen uit te komen. Mocht dat niet lukken, lees dan onderstaand bij welke onafhankelijke commissies u zich kunt melden. 
 
Klacht over Maasvallei (over o.a. medewerkers, werkwijze en handelen)
De klachtencommissie is een onafhankelijk orgaan bestaande uit 3 onafhankelijke leden. De commissie zal de klacht beoordelen en een advies geven. De klachtencommissie heeft een gekwalificeerd adviesrecht, wat betekent dat een corporatie alleen gemotiveerd van dit advies kan afwijken. Voor meer informatie kunt u het klachtenreglement (versie 1-1-2012) raadplegen. Een klacht kunt u schriftelijk indienen bij: Klachtencommissie Woningstichting Maasvallei Maastricht, Postbus 5537, 6202 XA Maastricht.

Klacht over de sociale huurwoning (over o.a. onderhoud, huurprijs, technische gebreken)
De Huurcommissie is een landelijk onafhankelijk orgaan. De huurcommissie zal zich verdiepen in de casus en uitspraak doen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks terecht bij de Huurcommissie www.huurcommissie.nl/contact, T 0800 488 72 43, Postbus 16495, 2500 BL Den Haag 
 
U bent het niet eens met de uitspraak
Mocht u het niet eens zijn met het besluit van de huurcommissie of de klachtencommissie dan kunt u dit besluit aanvechten bij de kantonrechter. De kantonrechter is ook de plek om een geschil met Maasvallei aanhangig te maken als u een vrije sector huurwoning huurt.