Huurverhoging

Op dit moment hebben we in Nederland te maken met stijgende kosten in ons levensonderhoud, door onder andere stijgende energiekosten en de inflatie. We kunnen ons voorstellen dat u niet zit te wachten huurverhoging.

Dat begrijpen wij. Wij vinden het erg belangrijk om onze huurders betaalbare huisvesting te bieden. We proberen daarom ook bewust om onze huren zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd stijgen ook onze kosten. Als we de huur niet aanpassen, hebben we minder financiële middelen en kunnen we onze woningen minder goed onderhouden, minder woningen verduurzamen, minder nieuwe woningen bouwen en kunnen we niet investeren in de verbetering van de leefbaarheid van wijken en buurten. Daarom is de huurverhoging helaas noodzakelijk.

Huurverhoging 2,3%
Het Ministerie bepaalt wat de maximale huurverhoging van woningcorporaties mag zijn. In 2022 bedraagt de maximale huurverhoging voor huurders van een sociale huurwoning 2,3% en voor een huurder van een vrije sector woning 3,3%.

Uit onze prognoseberekening blijkt dat Maasvallei in 2022 in totaliteit een huurstijging zal realiseren van circa 2%. Dat komt omdat we onze huurprijzen aftoppen (stoppen), zodra de streefhuur van een woning bereikt is. Een groot aantal huurders zit op de streefhuur en zij krijgen geen huurverhoging. Wanneer de streefhuur nog niet is bereikt, ontvangt de huurder wel een huurverhoging. Dit betekent dus dat onze huren gemiddeld minder stijgen dan het wettelijk kader van 2,3% en veel minder stijgen dan de kostenstijgingen die aannemers en andere leveranciers aan Maasvallei doorrekenen. Onze inkomsten stijgen veel minder hard dan dat de kosten stijgen.

Belangrijk om te weten is dat de huurverhoging voor huurders met een laag inkomen volledig of grotendeels gecompenseerd wordt door de huurtoeslag, waardoor de nettohuur voor deze huurders niet of weinig stijgt. Vraag dus huurtoeslag aan of geef wijzigingen op tijd door aan de belastingdienst.

Wij zijn trots op ons goede woningbezit en investeren doorlopend in de verbetering van de kwaliteit. Wist u dat ruim 75% van onze woningen al een ‘groen’ energielabel heeft? We vinden het daarom belangrijk dat we ondanks de enorme kostenstijgingen onze investeringen in het verduurzamen van woningen kunnen voortzetten, en zelfs intensiveren. Daarmee dragen we bij aan het verlagen van de energielasten van onze huurders. De inkomsten van de inkomensafhankelijkehuurverhoging – de extra huurverhoging voor huurders van een sociale huurwoning met middelhoog en hoog inkomen – zetten we volledig in voor het verduurzamen van sociale huurwoningen.  

Wilt u toch bezwaar maken op uw huurverhoging? Kijk dan hier. Daar vindt u ook de meest gestelde vragen over de huurverhoging.