Huurverhoging

De kosten voor het levensonderhoud worden in Nederland steeds hoger. We kunnen ons voorstellen dat u niet zit te wachten op huurverhoging. Dat begrijpen wij. Toch is het helaas noodzakelijk en hieronder leggen wij uit waarom.

Wij vinden het erg belangrijk om onze bewoners nu en in de toekomst goede en betaalbare huisvesting te bieden. We proberen om onze huren zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd stijgen ook onze kosten. Als we de huur niet aanpassen, hebben we minder financiƫle middelen en kunnen we onze woningen minder goed onderhouden, minder woningen verduurzamen, minder nieuwe woningen bouwen en kunnen we niet investeren in de verbetering van de leefbaarheid van wijken en buurten. Daarom is de huurverhoging helaas noodzakelijk.

Huurverhoging 2024
Het Ministerie bepaalt wat de maximale huurverhoging van woningcorporaties mag zijn. In 2024 bedraagt de maximale huurverhoging voor huurders van een sociale huurwoning 5,8% en voor een huurder van een vrijesectorwoning 5,5%. Maasvallei volgt en hateert deze percentages.

Het kan voorkomen dat het percentage in bepaalde situaties lager is dan het hierboven genoemde percentage. Dit komt doordat Maasvallei voor elke woning een maximale huurprijs hanteert. Als door de huurverhoging deze maximale huurprijs wordt overschreden, passen wij het verhogingspercentage naar beneden aan.

Huurtoeslag
De huurverhoging kan veel invloed hebben op de maandelijkse kosten. Gelukkig kennen we in Nederland huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid om de huur van de woning mee te betalen. Hierdoor wordt de huurverhoging voor huurders met een laag inkomen volledig of grotendeels gecompenseerd, waardoor de netto huur niet of weinig stijgt. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag het inkomen en de huur niet te hoog zijn. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak dan een proefberekening via www.toeslagen.nl/proefberekening. Wilt u meer weten over hoe het werkt? Bekijk dan onderstaande video.

Wilt u toch bezwaar maken op uw huurverhoging? Kijk dan hier. Daar vindt u ook de meest gestelde vragen over de huurverhoging.