Het samen doen

De wens en voorkeur van de klant
Persoonlijk contact, inlevingsvermogen, klantgerichtheid en samenwerken zijn de sleutelwoorden en onze manier van aanpak als het gaat om participatie en leefbaarheid. We proberen de wensen en voorkeuren van onze bewoners zoveel mogelijk te inventariseren en hierin tegemoet te komen. Ook stimuleren we onze bewoners om zich medeverantwoordelijk te voelen voor hun eigen complex of buurt via bijvoorbeeld kleinschalige projecten.

In diverse complexen zijn verschillende bewonerscommissies actief en zorgen voor betrokkenheid van bewoners, hetgeen van belang is voor het complex en de buurt/wijk. Zij fungeren als klankbord en verbinden in de buurt. Goede samenwerking leidt tot mooie initiatieven.
Onze aanwezigheid in de wijken en de samenwerking met andere partijen leidt ertoe dat wij diverse signalen eerder ontvangen en snel en accuraat kunnen handelen.

Wilt u met ons meedenken? Dat kan onder meer op de volgende manieren:

Kleinschalige projecten
Deze kleinschalige projecten, die vaak kortdurend van aard zijn, worden gehouden in een straat of buurt. Ze ontstaan vaak doordat bewoners aangeven welke wensen en voorkeuren zij voor hun omgeving hebben. Bewoners nemen dus zelf initiatief en voelen zich op deze manier meer betrokken en verantwoordelijk voor hun directe omgeving. Ook kunnen zaken op deze manier sneller en effectiever worden opgepakt.

FF Buurten
Wij bezoeken persoonlijk de complexen. Bewoners hoeven niet naar kantoor te komen, maar wij komen naar hun. Of we spreken af op een locatie bij hun in de buurt indien dit wenselijk is. Het is laagdrempelig en het persoonlijke contact wordt zeer op prijs gesteld. Nabijheid, benaderbaar en zichtbaar zijn hierbij sleutelwoorden.

Schoon, heel en veilig
Als woningcorporatie zijn wij verantwoordelijk voor een goed beheer van onze woningen en de directe woonomgeving. Wij vatten dit samen onder de termen ‘schoon, heel en veilig’. Een goede sturing op ‘schoon, heel en veilig’ komt de kwaliteit van ons vastgoed ten goede en voorkomt verloedering. Met snelle en adequate acties m.b.t. het verwijderen van graffiti, het opruimen van vervuilde algemene ruimtes en tuinen, het melden van schades door vandalisme en of inbraken willen wij erger voorkomen. En niet te vergeten het aanbrengen van camera’s bij zware overlast of onveilige situaties. Wij willen hier extra aandacht aan besteden. Daarbij maken wij ook richting bewoners duidelijk waarom bepaalde interventies in complexen en buurten noodzakelijk zijn en betrekken we bewoners actief bij de uitvoering hiervan. Wij willen in samenwerking met onze bewoners op een goede manier zorg dragen voor de algemene ruimten in en rondom onze complexen.

Online klantenpanels
Als we meer willen weten van onze bewoners over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld schoon, heel en veilig, sturen we een korte digitale vragenlijst met maximaal 5 vragen. Na ontvangst van de reacties nodigen we de bewoners uit voor een informeel gesprek of, indien gewenst, ontvangen ze onze reactie per mail. Ook hier proberen we een persoonlijke benadering zoveel mogelijk in te zetten.

Mocht u met ons willen meedenken over uw wooncomplex of buurt neem dan contact op met de wijkconsulenten Hélène Berg of Ingrid Hanssen via 043-3683737 of via h.berg@maasvallei.nl of i.hanssen@maasvallei.nl