Bestuur en toezicht

Woningcorporaties zijn er om te voorzien in betaalbare en goede huisvesting voor mensen in kwetsbare posities of met een bescheiden inkomen. Maasvallei houdt zich hierbij aan de regels die de overheid aan ons stelt. We onderschrijven de governancecode en werken continu aan ons gedrag en de cultuur van de organisatie.

Directeur-bestuurder 
Mevr. S.L. Klein Haneveld heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk bij Woningstichting Maasvallei Maastricht.


De Raad van Commissarissen
De RvC heeft tot taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de bestuurder, op de algemene gang van zaken binnen Maasvallei en het adviseren van de bestuurder. De raad van commissarissen bestaat uit Dhr. P.M.H.J. Stallenberg (voorzitter), Dhr. R.E.H. van der Borgh, Dhr. J.A.W.M. Joosen, Dhr. G.J.A. Mertens en Mevr. B.J.H.T. Heesakkers.

Wilt u contact opnemen met één van de leden van onze Raad van Commissarissen, dan kunt u bellen met Stijn Groen (bestuurssecretaris) via 043- 368 37 44 of mailen naar s.groen@maasvallei.nl.

Voorste rij v.l.n.r: Dhr. J.A.W.M. Joosen, Dhr. G.J.A. Mertens
Achterste rij v.l.n.r: Mevr. S.L. Klein Haneveld (directeur-bestuurder), Mevr. B.J.H.T. Heesakkers, Dhr. P.M.H.J. Stallenberg (voorzitter), Dhr. R.E.H. van der Borgh