Wonen met zorg

Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen is Maasvallei actief in het speelveld van wonen, welzijn en zorg. Hierin kiezen we voor samenwerking met zorgpartners. Nieuwbouw realiseren we zoveel als mogelijk levensloopbestendig. In de bestaande woningvoorraad realiseren we woningaanpassingen en indien dit niet haalbaar is, zoeken we samen met de bewoners naar vervangende woonruimte.

Op zoek naar een zorgwoning
Bent u op zoek naar een zorgwoning, kijk dan eens bij een van de zorgaanbieders in Maastricht en omstreken. U kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met Maasvallei voor meer informatie of bemiddeling T 043 368 37 37.