We doen het samen

Voor Maasvallei is samenwerken essentieel om gestalte aan haar missie en visie te kunnen geven. Via onze volkshuisvestelijke prestaties, onze aandacht voor wat er in onze buurten speelt, hoe wij met onze huurders omgaan en ze betrekken bij de keuzes die wij maken laten wij zien waar we voor gaan.

Overlegstructuur
In onze overlegstructuur stakeholders staat beschreven met wie Maasvallei, waarover en hoe vaak overleg voert.

Prestatieafspraken 2018
Bekijk de prestatieafspraken per gemeente door op de volgende link te klikken;
Prestatieafspraken 2019
Bekijk de prestatieafspraken per gemeente door op de volgende link te klikken;
Prestatieafspraken 2020
Bekijk de prestatieafspraken per gemeente door op de volgende link te klikken;

Stakeholdersoverleg
Lees hier de rapportage van het stakeholdersoverleg op 19 januari 2011. De uitkomsten van het stakeholdersoverleg op hoofdlijnen zijn hier te bekijken.
Het verslag van het stakeholdersoverleg van 26 september 2013 leest u hier.