We doen het samen

Voor Maasvallei is samenwerken essentieel om gestalte aan haar missie en visie te kunnen geven. Via onze volkshuisvestelijke prestaties, onze aandacht voor wat er in onze buurten speelt, hoe wij met onze huurders omgaan en ze betrekken bij de keuzes die wij maken laten wij zien waar we voor gaan.

Overlegstructuur
In onze overlegstructuur stakeholders staat beschreven met wie Maasvallei, waarover en hoe vaak overleg voert.

Prestatieafspraken 2022
Bekijk de prestatieafspraken per gemeente door op de volgende link te klikken;