Financiƫle bijdrage

Jaarlijkse bijdrage voor overlegpartners
Jaarlijks verstrekt Maasvallei een vastgestelde bijdrage aan HV Woonvallei. Vanuit deze bijdrage voorziet HV Woonvallei het bewonersoverleg op wijkniveau van een jaarlijkse bijdrage. Het bewonersoverleg op complexniveau krijgt van Maasvallei een bijdrage per jaar.

Eenmalige bijdrage aan bewonersinitiatieven 
Maasvallei kan daarnaast een bijdrage geven aan eenmalige bewonersinitiatieven en activiteiten die betrekking hebben op de leefbaarheid in de wijk en die direct ten goede komen aan alleen huurders van Maasvallei. Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regels en het beschikbare beperkte jaarbudget voor leefbaarheid.

Contact
Neem voor meer informatie of het aanvragen van een financiële bijdrage contact op met Maasvallei T 043 368 37 37