Hoe borgen we onze kwaliteit

Kwaliteit staat bij Maasvallei hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk een goede, betrouwbare en innovatieve dienstverlener te zijn. Kwaliteit heeft vooral te maken met hoe u ons en ons werk waardeert. Kwaliteit is zeggen wat je doet, doen wat je zegt en dat bewijzen. Kwaliteit is het waarmaken van verwachtingen. Om blijvend goede kwaliteit te leveren en continue te verbeteren werkt Maasvallei gecontroleerd en bewust toe naar een betere dienstverlening.

Auditcommissie
Sinds 2001 heeft Maasvallei haar kwaliteit jaarlijks laten meten door landelijk en universeel instituut KWH. Vanaf 2014 heeft Maasvallei gekozen voor een andere aanpak. Maasvallei ziet kwaliteit als een continu verbeterproces waarin dienstverlening aan de klant centraal staat.

Maasvallei wil kwaliteit continu kunnen toetsen, waar nodig verbeteren en waarborgen. Meten = weten. Om dit te kunnen doen heeft Maasvallei o.a. een auditcommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden. Deze commissie ziet er op toe dat er op een goede manier wordt gemeten en brengt adviezen uit over de kwaliteitsverbetering naar aanleiding van de meetresultaten. Ook ziet de commissie erop toe dat de verbeteringen worden doorgevoerd. Om op de hoogte te zijn van wensen en behoeften bij huurders wordt er structureel overleg gevoerd met vertegenwoordigingen van de bewoners.