Ondernemingsplan 2017-2021

De wereld waarin wij werken en leven is dynamisch. Economische, sociale, demografische, politieke en technische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Deze ontwikkelingen, aangevuld met nieuwe regelgeving, hebben invloed op de maatschappij waarin wij leven, werken en wonen. Dit geldt voor onze maatschappij in het algemeen, maar zeker ook voor woningcorporaties. Maasvallei merkt deze invloed ook in haar bedrijfsvoering. Daarnaast zien wij het maatschappelijk vraagstuk over de legitimiteit van woningcorporaties terug in die ontwikkelingen. Dit vraagstuk wordt versterkt door de opvatting dat woningcorporaties zich dienen te beperken tot de kerntaak: het huisvesten van de primaire doelgroep.

De financiƫle positie van corporaties staat onder druk als gevolg van het beperkte verdienmodel. Onze koers is slechts bij te stellen over een langere termijn. In dat licht bezien is in onze plannen fundamenteel weinig veranderd. In de wijze waarop wij zaken tot stand brengen daarentegen des te meer. Wij zoeken de vrijheid van ons handelen op. We varen scherp aan de wind zonder dat we grenzen overschrijden. Dit doen we om maximaal rendement te kunnen halen uit ons volkshuisvestelijk vermogen. Samen met onze partners zoeken we steeds naar creatieve oplossingen om sociaal innoveren mogelijk te blijven maken langs de leidraad van Operational excellence en Customer Intimacy. Wij doen dit vanuit een zelfstandige positie en met behoud van onze eigen identiteit en klantfilosofie.

Download hier het ondernemingsplan 2017-2021