Ondernemingsplan 2022-2026

In het ondernemingsplan van Maasvallei voor de periode 2022 - 2026 verwoorden wij onze volkshuisvestelijke, maatschappelijke en bedrijfsmatige koers voor de komende jaren.

Onze missie, kernwaarden en visie geven aan welke ambities we hebben ten aanzien van ‘goed wonen, goed leven’ voor onze huurders, onze maatschappelijke impact en de continuïteit van Maasvallei. In het Ondernemingsplan leest u ook welke stappen wij zetten om onze ambities te behalen en welke keuzes we maken. De uitwerking volgt in het Strategisch Plan 2022-2026.

Het wordt voor ons een uitdagende periode. De afschaffing van de verhuurdersheffing biedt Maasvallei meer ruimte om investeringen te doen en invulling te geven aan de opgaves die er zijn.

We zijn ervan overtuigd dat opgaves adequater opgepakt kunnen worden als de betrokken stakeholders en marktpartijen hun krachten en expertises bundelen. Daarom investeren we in het ‘zijn’ van een betrouwbare netwerkorganisatie. We zoeken actief naar samenwerkingsvormen om verbinding te leggen tussen wonen, zorg en leefbaarheid. Dat doen we in het belang van onze huurders, de maatschappij en Maasvallei.

Download hier het Ondernemingsplan 2022-2026.