Goed onderhoud vooraf bespaart veel ellende achteraf

Kwaliteit van wonen staat bij Maasvallei hoog in het vaandel. Naast dat we veel energie steken in de leefbaarheid van woonomgevingen, investeren wij ook veel in de kwaliteit van uw woning. Dagelijks maakt Maasvallei werk van het goed onderhouden van de woningen.

Planmatig onderhoud
Een deel van het onderhoud dat Maasvallei uitvoert, is zogenaamd planmatig onderhoud. Dat is al het onderhoud waarvan we vooraf hebben bepaald dit in enig jaar uit te voeren. Door goed met het planmatige onderhoud om te gaan houden we uw woning in orde vóórdat er gebreken ontstaan. Voorbeelden van jaarlijks planmatig onderhoud zijn onderhoud aan cv-ketels, liften, deurautomaten en brandmeldinstallaties. Bij planmatig onderhoud dat niet jaarlijks gebeurt, moet u denken aan bijvoorbeeld schilderwerk en het nieuw dekken van daken. Voordat Maasvallei planmatig onderhoud aan uw woning of complex uitvoert waarvan u misschien hinder kunt ondervinden, wordt u tijdig geïnformeerd. 
Daarnaast is er ook onderhoud dat we niet kunnen plannen; niet-planmatig onderhoud. Dit is vooral onderhoud dat voortkomt uit verhuizingen en reparaties. We weten met zekerheid dat we elk jaar ongepland onderhoud hebben. Maar we weten niet wanneer, hoe vaak en waar.
 
Renovatie en herstructurering
Bij sloop of een ingrijpende opknapbeurt van woningen hebben betrokken bewoners vaak veel vragen. Moet ik tijdelijk of definitief verhuizen? Kan ik in mijn eigen buurt een andere woning krijgen? Voor welke tegemoetkoming kom ik in aanmerking? Op welke hulp kan ik rekenen? Maasvallei probeert, voor zover mogelijk, op deze en meer vragen vooraf antwoord te geven. 
 
In geval van sloop of ingrijpende veranderingen kan het sociaal plan van Maasvallei in werking treden. In het sociaal plan staan afspraken die huurders meer zekerheid geven over hun positie en die zorgen voor een beperking van eventuele nadelen en schade voor de huurders. U kunt het Sociaal Plan herstructurering van Maasvallei en een actueel overzicht van tegemoetkomingen bekijken bij downloads op deze website.