Wat doet Maasvallei?

Wij gaan door met het verduurzamen van onze woningen. 
Door de stijgende energieprijzen is er besloten om woningen met energielabel E, F, of G versneld te verduurzamen.
De meeste energie bespaart u als uw huis goed geïsoleerd is. We kunnen helaas niet alles meteen aanpakken. U hoort van ons als we uw huis gaan verduurzamen en vertellen u dan over de plannen. Wilt u toch al zelf aan de slag, bijvoorbeeld met dubbel glas (HR++), elektrisch koken of zonnepanelen kijk bij onze meest gestelde vragen wat uw mogelijkheden zijn.

Het verduurzamen van onze woningen
Duurzaamheid staat bij Maasvallei hoog op de agenda. Maasvallei heeft in haar toekomstvisie opgenomen dat de komende vijf jaar zeker 500 woningen met een slecht energielabel middels zo optimaal mogelijke isolatiemethoden en betaalbare verwarmingstechnieken worden verduurzaamd. We kunnen helaas niet alle woningen tegelijk aanpakken, dit moet gefaseerd. Maasvallei hanteert daarom een meerjarenplanning. De komende jaren leggen wij de prioriteiten bij het verduurzamen van onze woningen met energielabel E, F en G. Hierbij maakt Maasvallei ook al gebruik van experimentele technieken zoals infraroodpanelen, aansluiting op warmtenetten en het plaatsen van hybride warmtepompen.
In latere jaren zullen er mogelijk ook verduurzamingsmaatregelen worden getroffen in complexen en woningen met betere energielabels.
Wanneer uw woning aan de beurt is zullen wij u hier tijdig, ongeveer 1 tot 2 jaar voor de start van de werkzaamheden, over informeren. 
 
Duurzaamheidsdoel
In 2050 moet onze woningvoorraad CO2 neutraal zijn voor het gebouwgebonden energieverbruik. Daarnaast wil Maasvallei ook bijdragen bij het realiseren van CO2 neutraliteit van het huishoudelijke verbruik door middel van de plaatsing van extra installaties voor het opwekken van duurzame energie (zonnepanelen) als ook door bewustwordingsprogramma’s voor het energieverbruik van huurders.

Maatwerk per woning/complex
Maasvallei stelt met haar duurzaamheidsbeleid in grote lijnen vast wat er de komende decennia dient te gebeuren om een CO2–neutrale woningvoorraad te realiseren. Ontwikkelingen gaan echter razendsnel. Daarom gaat Maasvallei uit van maatwerk per complex en wanneer nodig per woning. Leidend tot de juiste aanpak voor elke woning. 

Energiecoaches
Samen met de gemeente Maastricht, Servatius en Woonpunt gaat Maasvallei van maart tot en met december energiecoaches inzetten. Energiecoaches geven bewoners thuis advies over hoe ze kosten kunnen besparen op hun energierekening. Vanuit de corporaties zullen huurders benaderd worden voor een gesprek, maar we nodigen u ook van harte uit om zelf uw interesse in een gesprek bij ons kenbaar te maken.

Lukt het niet om uw rekeningen te betalen?

Laat het ons weten. We staan voor u klaar en kijken graag samen met u hoe we tot een oplossing kunnen komen die bij uw persoonlijke situatie past. U kunt hierbij denken aan een betalingsregeling.