Prestatieafspraken

Woningcorporaties, hun huurdersbelangenverenigingen en de gemeenten maken jaarlijks prestatieafspraken. Daarin staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar. Deze afspraken gaan over zaken als nieuwbouw van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid van de woningen, leefbaarheid, huisvesting van bepaalde doelgroepen en kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Bij de prestatieafspraken staat de inwoner centraal. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in de buurt, wijk en stad. Dat lukt alleen als gemeente, corporaties en bewoners daar samen aan werken. En als iedereen binnen de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden de juiste dingen doet voor de juiste doelgroep in de juiste wijk. Als bewoners daarbij ondersteuning nodig hebben, zetten de gemeente en de corporaties zich daarvoor in.

In onderstaande documenten kunt u lezen welke afspraken er voor 2022 zijn vastgelegd in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Beek.

Prestatieafspraken Maastricht 2022-2026
Prestatieafspraken Eijsden-Margraten 2023-2026
Prestatieafspraken Beek 2024
Prestatieafspraken Gulpen-Wittem 2024-2027