Zelf aangebrachte voorzieningen en WMO

Zelf aangebrachte voorzieningen
Als huurder mag u uw woning naar persoonlijke smaak en wens aanpassen. Voor kleine veranderingen die zonder veel kosten ongedaan gemaakt kunnen worden, hoeft u vooraf geen toestemming te vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een deurdranger of het ophangen van gordijnrails.

Als u ingrijpendere veranderingen in de woning wilt aanbrengen moet u vóóraf toestemming vragen aan Maasvallei. In de meeste gevallen zullen wij een aanvraag goedkeuren, tenzij het de verhuurbaarheid schaadt of de woning in waarde daalt.
Bij het verlaten van de woning kunnen zelf aangebrachte voorzieningen in veel gevallen, als u zich aan de regels heeft gehouden, blijven zitten. Het staat u uiteraard vrij de zelf aangebrachte voorzieningen bij het verlaten van de woning mee te nemen zolang u de woning niet onherstelbaar beschadigd. Bij downloads op deze website leest u meer over het zelf aanpassen van uw woning. 

Verandering aanvragen:
Maasvallei geeft u advies en kan u ook begeleiden bij het aanbrengen van veranderingen aan uw woning. Ook kunt u de uitvoering tegen betaling bij Maasvallei uitbesteden. Hoe vraagt  u een verandering aan:

WMO
Als gevolg van een ziekte of een lichamelijke handicap bent u misschien minder mobiel en moet uw woning worden aangepast, zodat u er toch kunt blijven wonen. Hiervoor kunt u op basis van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) een aanvraag indienen bij uw gemeente. De gemeente beoordeelt zelf of u de aanpassing nodig heeft.


Aanvraagformulier | Woning aanpassen
  
Uw aanvraag is verstuurd. Maasvallei zal u zo spoedig mogelijk laten weten of de voorgenomen verandering aan uw woning akkoord is bevonden. Aanvrager verklaart dat hij/zij de spelregels kent, zoals die zijn beschreven in de brochure van Maasvallei en zich hieraan zal houden, evenals aan aanvullende kwaliteitseisen en richtlijnen die specifiek gelden voor de voorziening waarvoor toestemming wordt gevraagd.
Velden met een * zijn verplicht in te vullen.
Velden met een * zijn verplicht in te vullen.