De Governance Code

Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare doelgroepen. De zorg voor een leefbare omgeving hoort daarbij. Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Het zijn private ondernemingen die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoeren. De Governance Code woningcorporaties 2020 geeft richting aan de wijze waarop het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. De Governance Code is van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaraties (VTW) en maakt onderdeel uit van de lidmaatschapseisen van Aedes. Als Aedes-lid onderschrijft Maasvallei de Governance Code.