Onze verantwoording

Elk jaar brengen wij een jaarverslag uit over het voorafgaande jaar. In dat jaarverslag leggen wij verantwoording af over het beleid dat is gevoerd, de manier waarop dat is uitgevoerd en over de wijze waarop wij met het geld zijn omgesprongen. Dit jaarverslag dient tevens ter verantwoording naar diverse overheden.

Jaarverslag 2022: Vol energie

2022 was een dynamisch jaar dat begon met een lockdown, ons kantoor was gesloten en medewerkers werkten vanuit huis. Ook onze huurders waren vaak aan huis gekluisterd. Met de komst van het voorjaar kwam weer bewegingsvrijheid en bij Maasvallei ontstond letterlijk beweging toen onze vorige directeur-bestuurder Alex Meij begon als wethouder bij de gemeente Maastricht en bij Maasvallei een interim-directeur-bestuurder het roer overnam. Met frisse energie zijn we met Maasvallei een nieuwe koers gaan varen.

Het afgelopen jaar is het nieuwe ‘Ondernemingsplan 2022|2026’ vastgesteld en zijn we hard aan het werk gegaan om dat te vertalen in een ‘Strategisch Plan’. Ook zijn de eerste contouren van een nieuw ‘Portefeuilleplan’ opgesteld. We hebben hard gewerkt aan het voorbereiden van de ketensamenwerking voor mutatie- en reparatieonderhoud, en hebben we het hoogste punt van onze prachtige nieuwbouw op de Groene Loper aan de Burgemeester Bauduinstraat gevierd.

Klik hier om het Jaarverslag Maasvallei 2022 in pdf formaat te lezen.

Heeft u vragen of opmerkingen over het jaarverslag, neemt u dan contact met ons op. Wij horen graag van u. U kunt dit doen via telefoonnummer T 043 368 37 37 of via info@maasvallei.nl.

Zie onderstaande voor een vereenvoudigde, schematische weergave van onze verantwoording over 2022.