Onze verantwoording

Elk jaar brengen wij een jaarverslag uit over het voorafgaande jaar. In dat jaarverslag leggen wij verantwoording af over het beleid dat is gevoerd, de manier waarop dat is uitgevoerd en over de wijze waarop wij met het geld zijn omgesprongen. Dit jaarverslag dient tevens ter verantwoording naar diverse overheden. 

Jaarverslag 2016: Wonen in uitvoering
De afgelopen jaren stonden in het teken van verandering. Zowel intern als extern. Naar buiten toe lag de focus onder meer op intensievere samenwerking met stakeholders en betere interactie met bewoners. Intern ondergingen we een transitie om onze organisatie beter te laten aansluiten op onze missie richting de primaire doelgroepen. Het antwoord was een platte organisatie waarmee we flexibel kunnen inspelen op onze taken, dichterbij de bewoners staan en zorgen voor goede huisvesting die betaalbaar, bereikbaar en duurzaam is en aansluit op de actuele woonwensen. Dat doen we niet voor de huurders maar met de huurders. Zo’n omslag maak je niet van vandaag op morgen. En als je de omslag heb gemaakt, is de volgende vraag, hoe werkt de nieuwe aanpak in de praktijk? In dat opzicht was 2016 het jaar van de waarheid. Zouden onze strategische ideeën en organisatorische metamorfose hun vruchten afwerpen? Het antwoord is kortweg ‘ja’. Ons team staat, de nieuwe speltactiek wordt geabsorbeerd als een tweede natuur. We staan er. Maasvallei blijkt een flexibele organisatie die gemotiveerd en enthousiast transformeert naar een nieuwe dynamiek. Er is eenheid, saamhorigheid en de vernieuwde organisatie gedijt prima in de veranderde maatschappelijke context. Hierdoor zijn we in staat om niet te blijven hangen in een papieren exercitie, maar weten we aan te pakken en door te pakken. We zijn onderweg. Wonen in uitvoering. En nee, we lopen onszelf niet voorbij, we blijven kritisch naar onszelf kijken en vragen ook anderen dat te doen. Zelfreflectie als voorwaarde voor vooruitgang. 2016 was het jaar van de bevestiging. De bevestiging dat hetgeen we bedacht en ontwikkeld hebben, ook werkt. Daarmee is de basis gelegd en kunnen we vol vertrouwen verder gaan op de ingeslagen weg; wonen in uitvoering.

Klik op nevenstaande afbeeldingen om het Jaarverslag Maasvallei 2016 in pdf formaat te lezen.

Heeft u vragen of opmerkingen over het jaarverslag, neemt u dan contact met ons op. Wij horen graag van u. U kunt dit doen via telefoonnummer T 043 368 37 37 of via info@maasvallei.nl.

De jaarverslagen van voorgaande jaren kunt u hier downloaden.