Onze verantwoording

Elk jaar brengen wij een jaarverslag uit over het voorafgaande jaar. In dat jaarverslag leggen wij verantwoording af over het beleid dat is gevoerd, de manier waarop dat is uitgevoerd en over de wijze waarop wij met het geld zijn omgesprongen. Dit jaarverslag dient tevens ter verantwoording naar diverse overheden.

Jaarverslag 2020: 100
In 2020 vierde Maasvallei haar 100-jarig bestaan. 100 is meer dan een getal; het is ervaring, ambitie en resultaat. Het is beleving, kennis en kunde. Samen opgeteld 100 jaar. Dat is Maasvallei. 100 jaar hebben Maasvallei gemaakt tot wat het nu is. In dit verslag laten we zien waar we staan na 100 jaar en hoe we alweer vooruit kijken naar de toekomst.
2020 was in meerdere opzichten een historisch jaar. De mijlpaal van het 100-jarig bestaan enerzijds, de impact van corona anderzijds. ‘Thuis’ kreeg plots een andere dimensie, er ontstond een nieuwe werkelijkheid die tot op de dag van vandaag merkbaar is. Meer dan ooit werd er een appèl gedaan op onze flexibiliteit. Begrippen als solidariteit, sociale cohesie en innovatie kwamen in een nieuw perspectief te staan. Corona testte ons vermogen om te anticiperen, samen te werken, anders te kijken naar processen en er te zijn voor onze bewoners. Dat hebben we gedaan. Persoonlijk contact was - en is tot op vandaag – lastiger. We hebben onze organisatie in sneltempo verder gedigitaliseerd waardoor we de continuïteit en efficiency van onze dienstverlening naar de klanten konden waarborgen. In 2020 zijn we tot het besef gekomen dat we naar een andere werkelijkheid gaan, die blijft ook als corona verdwijnt. Thuiswerken en digitaal communiceren zijn ontwikkelingen die gangbaar worden in een nieuwe realiteit. Daar moeten we onze weg in vinden, waarbij het belang en de behoefte van onze bewoners altijd voorop staan.

Klik hier om het Jaarverslag Maasvallei 2020 in pdf formaat te lezen.

Heeft u vragen of opmerkingen over het jaarverslag, neemt u dan contact met ons op. Wij horen graag van u. U kunt dit doen via telefoonnummer T 043 368 37 37 of via info@maasvallei.nl.

Zie onderstaande voor een vereenvoudigde, schematische weergave van onze verantwoording over 2020.