Onze verantwoording

Elk jaar brengen wij een jaarverslag uit over het voorafgaande jaar. In dat jaarverslag leggen wij verantwoording af over het beleid dat is gevoerd, de manier waarop dat is uitgevoerd en over de wijze waarop wij met het geld zijn omgesprongen. Dit jaarverslag dient tevens ter verantwoording naar diverse overheden.

Jaarverslag 2017: Zichtbaar vernieuwend
Maasvallei heeft in de afgelopen jaren een grote transitie doorgemaakt. Zowel intern als extern. Naar buiten toe lag de focus onder meer op intensievere samenwerking met stakeholders en betere interactie met bewoners. Intern ondergingen we een transitie om onze organisatie beter te laten aansluiten op onze missie richting de primaire doelgroepen. Echter wat nieuw is, lijkt al snel gewoon te worden. De transformatie van Maasvallei heeft een nieuw elan gebracht. Meer dan dat. Maasvallei heeft zichzelf veranderd, van een statische woningcorporatie naar een hybride dienstverlener. Een ingrijpend proces waarvoor geen blauwdruk was. Het vizier was op de klant gericht: hoe kunnen we onze bewoners zo goed mogelijk van dienst zijn? Dat was de stip aan de horizon. Daar doen we het voor. Inmiddels weten we niet beter, kunnen we ons amper nog voorstellen hoe het was. De nieuwe werkwijze zit in ons DNA. En dat voelt goed. Maasvallei is Maasvallei gebleven en toch zijn we niet meer dezelfde woningcorporatie. Onze organisatie is veel beter toegerust om vorm te geven aan hedendaagse woonwensen. Niet voor onze bewoners, maar met onze bewoners. Niet samen werken, maar samenwerken. Onze transitie heeft ertoe geleid dat we tussen de mensen staan. Samen is een platgetreden woord, maar het zegt zowel intern als extern veel over onze manier van werken. Samen maken we de vernieuwing zichtbaar. Samen leidt tot resultaat. En het resultaat legitimeert ons doen en laten. Rendement in harde cijfers, maar ook in beleving. Tevreden bewoners zijn onze grootste prestatie. Daar werken we iedere dag aan. De trein loopt. Medewerkers hebben hun draai gevonden. Er ontstaat routine. En zo zie je dat er meer ruimte en energie komt om de focus naar buiten te verleggen. De drive en ambitie om huurders te bieden waar we voor staan; goed en lekker wonen in alle opzichten. De vernieuwing wordt steeds beter zichtbaar. Dat laten we zien in het jaarverslag 2017: Zichtbaar vernieuwend.

Klik op hier om het Jaarverslag Maasvallei 2017 in pdf formaat te lezen.

Heeft u vragen of opmerkingen over het jaarverslag, neemt u dan contact met ons op. Wij horen graag van u. U kunt dit doen via telefoonnummer T 043 368 37 37 of via info@maasvallei.nl.

Zie onderstaande voor een vereenvoudigde, schematische weergave van onze verantwoording over 2017.