Onze verantwoording

 Elk jaar brengen wij een jaarverslag uit over het voorafgaande jaar. In dat jaarverslag leggen wij verantwoording af over het beleid dat is gevoerd, de manier waarop dat is uitgevoerd en over de wijze waarop wij met het geld zijn omgesprongen. Dit jaarverslag dient tevens ter verantwoording naar diverse overheden.

Jaarverslag 2019: Samen voor de klant
‘Samen voor de klant’ zo luidt de titel van het jaarverslag 2019. Uiteindelijk doen we wat we doen, voor onze klanten. Hun woongenot is wat telt. Klanttevredenheid is de belangrijkste graadmeter voor onze prestaties. Ultieme klanttevredenheid is ons doel. Onze klanten zijn het vertrekpunt van ons doen en laten en tegelijkertijd onze eindbestemming in het proces, onze stip aan de horizon. Dat kunnen we als Maasvallei niet alleen realiseren. Om zo goed mogelijk te scoren op klanttevredenheid moeten we samen werken; klanten, stakeholders, toeleveranciers, partners en medewerkers van Maasvallei. We doen het dus niet alleen voor onze klanten maar ook met de bewoners. Samenwerken is het credo en dat klinkt universeel maar het is wel een basale voorwaarde om vooruit te komen. Daar hebben wij in 2019 sterk op ingezet. Samenwerking in de prestatieafspraken (stakeholders), intern (efficiënte organisatie/medewerkers met lerend en zelforganiserend vermogen), klanten (bezoeken, complexschouw, etc). ‘Samen’ is het sleutelwoord in ons doel om de ‘ultieme klanttevredenheid’ te bereiken.

Klik hier om het Jaarverslag Maasvallei 2019 in pdf formaat te lezen.

Heeft u vragen of opmerkingen over het jaarverslag, neemt u dan contact met ons op. Wij horen graag van u. U kunt dit doen via telefoonnummer T 043 368 37 37 of via info@maasvallei.nl.

Zie onderstaande voor een vereenvoudigde, schematische weergave van onze verantwoording over 2019.