Onze verantwoording

Elk jaar brengen wij een jaarverslag uit over het voorafgaande jaar. In dat jaarverslag leggen wij verantwoording af over het beleid dat is gevoerd, de manier waarop dat is uitgevoerd en over de wijze waarop wij met het geld zijn omgesprongen. Dit jaarverslag dient tevens ter verantwoording naar diverse overheden.

Jaarverslag 2021: Maasvallei verbindt

In 2021 is het ondernemingsplan zo goed als afgerond. In 2022 wordt het plan voor de periode 2022 - 2026 vastgesteld door de Raad van Commissarissen en kunnen we ermee aan de slag. Want dat is het doel. Het ondernemingsplan is een dynamisch actieplan waarin we aangeven wat onze ambities zijn en hoe we die de komende jaren willen vormgeven. We zijn ervan overtuigd dat verbinding hierin een sleutelwoord is. Willen wij onze opgaven realiseren, dan moet Maasvallei met alle betrokken stakeholders en marktpartijen de krachten en expertises bundelen. Ook onze bewoners worden hierin meegenomen. In dit speelveld ziet Maasvallei zichzelf als een actieve netwerkorganisatie die verbinding zoekt tussen wonen, zorg en leefbaarheid om van daar uit nieuwe samenwerkingsvormen te initiƫren.

Klik hier om het Jaarverslag Maasvallei 2021 in pdf formaat te lezen.

Heeft u vragen of opmerkingen over het jaarverslag, neemt u dan contact met ons op. Wij horen graag van u. U kunt dit doen via telefoonnummer T 043 368 37 37 of via info@maasvallei.nl.

Zie onderstaande voor een vereenvoudigde, schematische weergave van onze verantwoording over 2021.