Hoe werkt Maasvallei

Maasvallei is een platte organisatie en kent geen hiërarchische structuur. Maasvallei wil met zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk waarde toevoegen en van meerwaarde zijn voor de klant. De organisatie bestaat uit de drie procesgroepen Strategie, Bedrijf & Support en Klant.

Onderstaand procesdiagram geeft de onderlinge verbinding en samenhang tussen de procesgroepen weer. De piramide staat hierbij voor de organisatie Maasvallei. Alle delen raken elkaar en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De piramide existeert op haar voedingsbodem, waarbij de cirkel ons ‘umfeld’ symboliseert. De directie bevindt zich als cilinder in de piramide. Deze staat in rechtstreekse verbinding met het ‘umfeld’ en raakt tevens alle delen van de piramide. De ‘cilinder’ is de enige verticale lijn in de organisatie. De stippellijn vertegenwoordigt de interne beheersing; zeer nauw betrokken met elke procesgroep en de directie, doch losstaand en daarmee direct in contact met toezicht, markt en maatschappij.

Procesdiagram Maasvallei