Missie en visie

Missie
Maasvallei biedt mensen met een bescheiden inkomen of in kwetsbare posities, goede en betaalbare huisvesting in aantrekkelijke woonmilieus.

Visie
Onze visie geeft in 5 categorieën (klant, samenwerken, organisatie, bestuur en toezicht, financiën) een beeld op wie wij willen zijn en onze positie in de toekomst. Kijk voor een uiteenzetting in het ondernemingsplan 2017-2021.