Missie en visie

Missie
Goed leven, goed wonen. Dat is onze missie. Immers, goede huisvesting is een belangrijke basis voor een goed leven. Wij dragen hieraan bij door kwalitatief goede en passende huisvesting te bieden. We kennen de behoeften en wensen van onze huurders. We zijn sterk geworteld in de samenleving en nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid door samen met netwerkpartners te werken aan wonen, welzijn en zorg en leefbare wijken. Daarmee dragen we bij aan een grotere samenhang binnen de samenleving en een goed leven.

Visie
Maasvallei werkt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Ons doel is te zorgen voor een verbetering op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid in de wijken waar we actief zijn en waar de huidige samenstelling nog ruimte biedt voor sociale huurwoningen.
Dit doen we samen in een netwerk van partners, waarbij Maasvallei een actieve en aanjagende rol heeft, zowel op het fysieke als het sociale domein in het belang van onze huidige en toekomstige huurders. We doen dit integraal, opgave- en gebiedsgericht om te komen tot een vitale, veilige en leefbare woonomgeving. We investeren extra in langer thuis wonen, huisvesting en community building voor studenten, verduurzaming en samenleven (samenredzaamheid). We willen dé sociale studentenhuisvester van Maastricht zijn.
We bieden een vitale en positieve werkomgeving voor mensen die onze passie voor volkshuisvesting en dienstverlening delen. Onze medewerkers zijn gericht op samenwerken, zijn klantvriendelijk, nemen initiatief en willen verantwoordelijkheid. Onze medewerkers zijn trots op Maasvallei en ervaren werkgeluk in het werk dat ze uitvoeren. Maasvallei is een lerende organisatie waar continu ontwikkelen is ingebed. 
Samen zorgen we voor ultieme klanttevredenheid van onze huurders en voor maatschappelijke meerwaarde.

Onze visie geeft in 4 categorieën (klant, vastgoed, financiën, organisatie) een beeld op wie wij willen zijn en onze positie in de toekomst. Kijk voor een uiteenzetting in het Ondernemingsplan 2022-2026.