Meldpunt integriteit

Wilt u een integriteitsmelding doen? Bijvoorbeeld omdat u vermoedt er sprake is van dubieuze inkoop- en onderhoudscontracten of frauduleuze verkoop en aankoop van vastgoed en grond. Of dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de raad van commissarissen van woningcorporaties. U kunt een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties.

Het Meldpunt is niet bedoeld voor klachten die een huurder, klant of belanghebbende gewoon bij een woningcorporatie kan melden, zoals klachten over onderhoud van de woning of herstructurering van de wijk.

U kunt een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) met het formulier Melding integriteit woningcorporaties