Maasvallei maakt werk van schoonmaak!

Onlangs heeft Maasvallei alle schoonmaakprogramma’s van de wooncomplexen opnieuw beoordeeld en een aanbesteding gehouden. Als gevolg hiervan wordt het schoonmaak onderhoud vanaf augustus 2017 uitgevoerd door Gom en Koenders Multi Care. Voor onze klanten kan dit dus betekenen dat per 1 augustus een ander schoonmaakbedrijf de schoonmaak van het wooncomplex uitvoert.
 
Maasvallei heeft deze aanbesteding gehouden om ervoor te zorgen dat schoonmaak ook op lange termijn uitvoerbaar en betaalbaar blijft. Bij de aanbesteding is naast de aspecten prijs, kwaliteit en samenwerking ook gelet op het aspect communicatie met onze klanten.

Heeft u vragen over het schoonmaakonderhoud in uw complex? Neem dan gerust contact op met Maasvallei, T 043 368 37 37, E info@maasvallei.nl