Vooruit. Terug naar de kern.

Recent is het jaarverslag 2015 in online vorm verschenen. In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over het beleid dat is gevoerd, de manier waarop dat is uitgevoerd en over de wijze waarop wij met het geld zijn omgesprongen.

Het thema van dit jaar is - Vooruit. Terug naar de kern -Terug naar de kern heeft betrekking op onze opgave om meer dan ooit zorg te dragen voor betaalbare sociale huurwoningen. Dat was ooit onze kerntaak en daar gaan we nu naar terug. Want we leven in een andere wereld, een sterk veranderende omgeving waarin we opnieuw positie moeten kiezen.

‘Vooruit’ staat voor een nieuwe dynamiek; een andere manier van organiseren, samenwerken en uitvoeren. Dat is nodig, niet alleen om onze vernieuwde ambities waar te maken, maar ook om tegemoet te komen aan de huidige wet- en regelgeving zoals de overheid die recent heeft ingevoerd. De verhuurdersheffing, betaalbaarheid, beschikbaarheid, passend toewijzen, governance, legitimatie, stuk voor stuk thema’s die van grote invloed zijn op onze strategische keuzes voor de komende jaren.

Heeft u vragen of opmerkingen over het jaarverslag, neemt u dan contact met ons op. Wij horen graag van u. U kunt dit doen via telefoonnummer T 043 368 37 37 of via info@maasvallei.nl.

Het jaarverslag 2015 en van voorgaande jaren kunt u hier downloaden.