De grote buurtenquĂȘte van Mariaberg

Nederland is sinds een aantal jaren flink aan het veranderen. Van een samenleving waar vrijwel alles voor ons werd geregeld, zitten we nu in een transitie naar een Nederland waar we steeds meer zelf moeten ondernemen. Onder andere op het gebied van zorg en welzijn. Zo speelt deze verandering ook in Maastricht. We zijn steeds vaker zelf verantwoordelijk en krijgen te maken met burgerinitiatieven om dit op te vangen. Omdat we niet gewend zijn dit te doen, ontstaat bij veel mensen bezorgdheid. Echter ontstaan er ook mooie kansen.

Om de burgers te ondersteunen zijn al veel initiatieven genomen. Deze burgerinitiatieven zijn zeer belangrijk voor ons. Burgers organiseren zich steeds meer van onderop in netwerken, vrijwilligersinitiatieven en clubjes. Zo is ook een mooi initiatief ontstaan in Mariaberg. TIP TOP Mariaberg moet het nieuwe buurtnetwerk worden voor de wijk. Dit buurtnetwerk wil mensen met elkaar verbinden, zodat zij elkaar beter leren kennen, elkaar beter kunnen helpen en gezamenlijk dingen kunnen realiseren. Ze zijn voornamelijk aanjager van de ideeën van de burger, een luisterend oor en de spreekbuis van de buurt.
Belangrijk voor het succes van dit buurtnetwerk is dat de krachten van bewoners, organisaties en ondernemers uit de wijk, met die van de gemeente en andere overheden worden gekoppeld.

Alle initiatieven komen samen in een buurtplan. Dit is een plan met ideeën, betrokkenheid van de bewoners en zinvolle projecten voor de buurt. Om dit plan te kunnen maken is uw hulp nodig. Er is een enquête opgesteld waarbij de bewoners van Mariaberg kunnen aangeven wat hun ideeën en wensen zijn. De enquête wordt uitgedeeld aan de deuren, maar kan ook digitaal worden ingevuld.

Het invullen van deze enquête door de bewoners van Mariaberg is zeer belangrijk voor hun toekomst. Neem daarom ook de tijd om alles rustig in te vullen. Alleen door de stem van de burgers kunnen de juiste stappen worden gezet om de buurt nog prettiger leefbaar te maken.

Vóór 18 mei kunt u uiterlijk de vragenlijst beantwoorden.

Leuk om te weten is nog dat onder de ingevulde en ingeleverde exemplaren 10 diner-bonnen worden verloot, beschikbaar gesteld door TRAMHALTE KITCHEN EN BAR.