Aflevering 24 - Terugblik op 2021

De Blauwe Loper is een gezamenlijk filmproject van de gemeente, Trajekt en de drie Maastrichtse woningcorporaties: Maasvallei, Servatius en Woonpunt.

Aflevering 24: Met alle partners blikken we terug op 2021: wat waren de highlights en uitdagingen? Wat kunnen we verwachten in 2022?