Aflevering 18 - Werk in uitvoering

De Blauwe Loper is een gezamenlijk filmproject van de gemeente, Trajekt en de drie Maastrichtse woningcorporaties: Maasvallei, Servatius en Woonpunt.

Aflevering 18: Op de Weryweg is al veel werk verricht. In deze aflevering van Blauwe Loper TV gaan we in gesprek met bewoners over hun ervaringen met de renovatie.