Terug naar meest gestelde vragen

Wat moet de huurder doen als hij bezwaar maakt op grond van huishoudinkomen en/of huishoudsamenstelling?

Maakt de huurder bezwaar omdat het huidige inkomen beneden de grens van €48.625,- (prijspeil 2023) uitkomt en hij een inkomensafhankelijk huurverhoging heeft ontvangen, dan moet hij de volgende gegevens inleveren:
  • Een inkomensverklaring huishoudinkomen van alle personen in het huishouden over het voorgaande jaar bij de Belastingdienst op te vragen door de huurder of;
  • De belastingaangifte van alle personen in het huishouden over het voorgaande jaar in te leveren of;
  • De actuele inkomensgegevens van alle personen in het huishouden over het huidige jaar;
  • Een actueel uittreksel uit de Basis Registratie Personen (was GBA) waaruit blijkt welke personen op dit adres staan ingeschreven.

Andere artikels voor de categorie Huurverhoging