Terug naar meest gestelde vragen

Ik wil urgentie aanvragen, aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • U bent minimaal 18 jaar;
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Thuis in Limburg en heeft geen blokkade op uw inschrijving*;
 • U kunt aantonen dat sprake is van een noodsituatie die voldoet aan één van de situaties waarvoor een urgentie kunt aanvragen. Deze situaties staan hieronder genoemd;
 • U woont minimaal 2 jaar zelfstandig in de gemeente Maastricht;
 • Het sociaal urgente probleem is ontstaan in de gemeente Maastricht;
 • U beschikt over voldoende inkomsten om zelfstandig een woning te huren;
 • U heeft 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag geen woning geweigerd;
 • Uw gezamenlijk bruto jaarinkomen is niet hoger dan toegestaan. Voor eenpersoonshuishoudens is dit maximaal € 47.699 (prijspeil 2024), voor meerpersoonshuishoudens is dit maximaal € 52.671 (prijspeil 2024);
* Heeft u een blokkade wegens bijvoorbeeld overlast of een huurschuld? Dan controleren we bij de woningcorporatie of we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.

Uw aanvraag zal worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie.

Welke situaties zijn wel reden voor urgentie?
 • U bent slachtoffer van ernstig, structureel fysiek of geestelijk geweld.
 • U moet uw eigen woning gedwongen, onverwacht en buiten uw schuld verlaten.
 • U zit in een schrijnende noodsituatie waarin een woning de oplossing is.

U krijgt geen sociale urgentie in de volgende situaties:
 • Er is sprake van een aanstaande of kort geleden plaatsgevonden relatiebreuk waarbij geen kinderen zijn betrokken;
 • Indien er een relatiebreuk is en er zijn kinderen bij betrokken, een van de ouders/voogden kan onderdak bieden aan de kinderen. Wanneer beide ouders/voogden geen onderdak kunnen bieden, kan maar een ouder/voogd urgentie krijgen;
 • Er is sprake van een medische beperking waarvoor een verhuizing noodzakelijk is;
 • Er is sprake van inwoning bij familie of vrienden en de situatie is onhoudbaar geworden;
 • Er is sprake van zwangerschap, huwelijk of samenwonen waarvoor een woning nodig is;
 • Er is sprake van permanente bewoning op een vakantiepark en dit is niet langer toegestaan;
 • Er is sprake van een huurovereenkomst die eindigt of de verhuurder wil uw woning verkopen;
 • Er is sprake van tijdelijke bewoning;
 • Er is sprake van een woning die in slechte staat is en/of er is sprake van achterstallig onderhoud;
 • Er is sprake van overlast van buren of omgeving;
 • Er is sprake van voorgenomen hereniging met partner en/of kinderen uit het buitenland;
 • Er is sprake van terugkeer uit het buitenland;
 • De huidige woning is te klein of te groot;
 • U wil dichter bij familie wonen;
 • U komt uit detentie;
 • Er is een damoclesbesluit genomen waardoor u niet meer in uw woning kunt verblijven.

Aanvragen van urgentie kan via Woonurgentie Limburg

Andere artikels voor de categorie Urgentie aanvragen