Woningstichting Maasvallei gaat sociale huurappartementen bouwen aan de Groene Loper

Op het perceel tussen de Bauduinstraat en de Groene Loper zullen door Woningstichting Maasvallei 80 appartementen voor de sociale huursector ontwikkeld worden, waarvan 60 appartementen voor Maasvallei en 20 voor Woningstichting Servatius. Ook worden zes bestaande karakteristieke woningen gerenoveerd en acht nieuwe commerciële eengezinswoningen voor de vrije sector gebouwd.

Realisatie
De afgelopen maanden heeft Maasvallei voor de verdere uitwerking en realisatie een marktuitvraag gedaan. Op 14 september 2020 is met Laudy Bouw en Ontwikkeling een bouwteamovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en realisatie van dit project. De acht commerciële en zes bestaande eengezinswoningen worden door Laudy Bouw en Ontwikkeling in combinatie met Mulleners Vastgoed ontwikkeld respectievelijk gerenoveerd.

Verbinding
Het plan zal bijdragen aan de versterking van de oost-west verbinding in Maastricht.
De woningen aan de Burgemeester Bauduinstraat staan nu nog met de achterkant richting de Groene Loper. De nieuwe woningen zullen hierop uitkijken. Op deze manier wordt de wijk verbonden met de Groene Loper.
De bouw van sociale huurwoningen op deze plek zorgt voor een goede mix en is een zeer gewenste toevoeging aan het programma van de Groene Loper.

Sloop
De sloop van de bestaande woningen is inmiddels gestart, hierover zijn de omwonenden reeds geïnformeerd. De plannen voor de nieuwbouw en renovatie worden parallel hieraan verder uitgewerkt, waarbij de start van de bouw gepland staat voor medio 2021 en de oplevering eind 2022.

Het plan wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Projectbureau A2.