Woningburo gaat over naar Thuis in Limburg

Vanaf 21 februari is het Woningburo samengegaan met Thuis in Limburg. Het Woningburo houdt hierdoor op te bestaan. Vanaf nu is het woningaanbod van Maastricht en Mergelland te vinden op www.thuisinlimburg.nl.  Wat betekent dit voor mensen die ingeschreven staan of in de toekomst een woning zoeken?

Van Woningburo naar Thuis in Limburg
Woningburo is een samenwerking van de drie Maastrichtse woningcorporaties. Woningburo publiceert het aanbod van de sociale woningen en wijst de woningen toe. Deze taken zijn door Thuis in Limburg overgenomen. Thuis in Limburg is een website waar u het gezamenlijk woningaanbod van elf Limburgse woningcorporaties vindt. Hierdoor kunt u voortaan makkelijker en uit veel meer woningen kiezen. Schrijf u nu online in bij Thuis in Limburg.

Woningzoekenden
Iedereen die al staat ingeschreven als woningzoekende bij Woningburo heeft medio januari een persoonlijk bericht ontvangen over de overgang. Ingeschrevenen behouden hun opgebouwde rechten, zoals de inschrijfduur. Ook het woningtoewijzingsbeleid dat de woningcorporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt gezamenlijk hanteren verandert niet met de overgang naar Thuis in Limburg. Dit betekent onder meer dat voor urgentiegevallen dezelfde regeling blijft gelden. Wie op zoek gaat naar een huurwoning in Maastricht of Mergelland, maar ook daarbuiten, kan zich in het vervolg inschrijven bij thuisinlimburg.nl.

Nieuwe website
De website van Thuis in Limburg staat nu live en ingeschrevenen ontvangen in de week van 21 februari een bericht over hoe ze kunnen inloggen en hun inschrijving kunnen activeren. De nieuwe site van Thuis in Limburg voorziet erin dat woningzoekenden snel en eenvoudig kunnen vinden wat ze zoeken. Het aanbod betreft sociale huurwoningen, parkeerplaatsen en vrije sector woningen, maar ook koopwoningen die door sommige woningcorporaties wordt aangeboden. Een verschil met Woningburo is dat Thuis in Limburg geen telefonisch loket heeft. Steeds meer mensen maken gebruik van het internet. Als er behoefte is aan een persoonlijk gesprek, kan er rechtstreeks met één van de aangesloten woningcorporaties contact worden opgenomen.