Realisatieovereenkomst voor start bouw Groene Loper getekend

Het project van Woningstichting Maasvallei aan de Groene Loper is weer een stapje verder.
Afgelopen week werd de realisatieovereenkomst met Laudy Bouw en Ontwikkeling getekend om na de zomervakantie te gaan starten met de bouw.
Op het perceel tussen de Bauduinstraat en de Groene Loper zullen door Woningstichting Maasvallei 80 appartementen voor de sociale huursector ontwikkeld worden, waarvan 60 appartementen voor Maasvallei en 20 voor Woningstichting Servatius.
Mooi en bijzonder dat we samen met Laudy Bouw en Ontwikkeling en Woningstichting Servatius op deze plek sociale huurwoningen kunnen realiseren om zo te zorgen voor een goede mix en een zeer gewenste toevoeging aan het programma van de Groene Loper.