Prestatieafspraken gemeente, corporaties en huurdersverenigingen voor 2020

De woningcorporaties Woonpunt, Maasvallei, Servatius en Wonen Limburg, hun huurdersbelangenverenigingen Woonbelang, Woonvallei, Servaassleutel en Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg en wethouder Vivianne Heijnen van de gemeente Maastricht hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2020. Maastricht is trots op de samenwerking die de komende jaren wordt voortgezet.

Wonen in Maastricht in vijf thema’s
De gemeente, de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen in Maastricht maken al een aantal jaren afspraken over de uitvoering van het woonbeleid: de prestatieafspraken. Deze afspraken worden gemaakt om het wonen en leven in Maastricht voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. De samenwerkende partijen hebben voor vijf thema’s concrete prestaties vastgelegd voor het nieuwe jaar. Deze thema’s zijn: betaalbaarheid; wonen en zorg; woonruimteverdeling; veiligheid en leefbaarheid; en vastgoed, toevoeging van tijdelijke woningen aan de woningvoorraad, studentenhuisvesting en duurzaamheid. Nieuw binnen dit laatste thema zijn de afspraken over tijdelijkheid en studentenhuisvesting. Samen met de Universiteit Maastricht werken de gemeente en woningcorporaties om de herontwikkeling van Randwyck mee vorm te geven.

Betaalbaarheid en duurzaamheid
Maastrichtenaren met een laag inkomen moeten betaalbaar kunnen blijven wonen. Voor de gemeente, corporaties en huurdersbelangenverenigingen is de betaalbaarheid van sociale huurwoningen de belangrijkste prioriteit. In heel Nederland vertoont het aantal sociale huurwoningen een neerwaartse trend. Begin 2020 volgen nieuwe prognoses voor Maastricht over de ontwikkeling van het aantal mensen dat aangewezen is op een sociale huurwoning. De gemeente, corporaties en huurdersbelangenverenigingen willen dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn en blijven. Op basis van de nieuwe prognoses kunnen vastgoedontwikkelingen, zoals sloop, verkoop of nieuwbouw, worden bijgestuurd. Ook het verduurzamen van een woning draagt, via een lagere energierekening, bij aan betaalbaarheid. In 2018 had 24 procent van de sociale huurwoningen een energielabel B (of beter). Rond 2028 verwachten de woningcorporaties dat alle woningen gemiddeld een energielabel B hebben.

Wonen, zorg en vastgoedveranderingen
In de periode van 2020 tot 2024 zijn door de Maastrichtse corporaties ongeveer 700 nieuwbouw woningen, bijna 2000 woningrenovaties en ongeveer 400 te slopen woningen gepland. Op deze manier wordt het woningaanbod in Maastricht aangepast aan de veranderende behoeften van bewoners. Daarnaast gaan de woningcorporaties de komende 5 jaar bijna 275 rolstoeltoegankelijke en meer dan 700 rollatortoegankelijke woningen toevoegen. Ook wordt de pilot Housing voortgezet. Met deze pilot wordt getracht doelgroepen die uitstromen uit bijvoorbeeld de GGZ te voorzien van een passende woning en passende zorg. Housing zal ook in 2020 deze taak vervullen.

U kunt hier de volledige prestatieafspraken inzien.