Maasvallei scoort goed in de Aedes-benchmark 2019

Maasvallei heeft goede scores in de benchmark. Huurders geven Maasvallei een 7,9 en de bedrijfslasten zijn verder gedaald. Daar zijn we erg trots op! Ondanks de goede score, blijft Maasvallei kijken naar verbetermogelijkheden. Wij werken hier elke dag met z’n allen aan.

Corporaties laten jaarlijks onderzoek doen naar hun dienstverlening. De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. De benchmark is één van de instrumenten die corporaties, gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt in hoe middelen door corporaties worden besteed.

1. Huurdersoordeel
Binnen het prestatieveld ‘Huurdersoordeel’ presteert Maasvallei met een 7,9 boven gemiddeld en behalen we wederom een A-score, de maximale score. Bij de Aedes-benchmark wordt onder andere gevraagd naar de drie belangrijkste contactmomenten van huurders: als zij naar de woning verhuizen, bij een reparatieverzoek en als zij verhuizen naar een andere woning.

2. Bedrijfslasten
Op het gebied van ‘Bedrijfslasten’ presteert Maasvallei beter door een verdere daling van de beïnvloedbare bedrijfslasten van €902,- naar €809,- per woongelegenheid en stijgen we van een C naar een B-score. De niet te beïnvloeden lasten blijven helaas stijgen door de overheidsheffingen en belastingen.

3. Duurzaamheid
Maasvallei scoort op het gebied van duurzaamheid boven gemiddeld. De warmtevraag ligt bij ons lager dan gemiddeld. Verder scoort Maasvallei ook op de Energie-Index (EI) lager dan het gemiddelde. Hoe lager de Energie-Index hoe duurzamer de voorraad.

4. Beschikbaarheid en Betaalbaarheid
Corporaties hebben de huren het afgelopen jaar slechts beperkt laten stijgen. De stijging van de huurprijs bij Maasvallei ligt iets hoger dan het gemiddelde. Deze middelen heeft Maasvallei nodig om investeringen in nieuwbouw en verduurzaming te kunnen doen.

5. Onderhoud en Verbetering
De instandhoudingskosten (kosten voor planmatig onderhoud en woningverbetering, reparaties en onderhoud bij verhuizing) liggen bij Maasvallei lager dan gemiddeld als gevolg van veel recente nieuwbouw.