Jaarverslag 2023: Klaar voor Actie!

Voor ons was 2023 het jaar van koersbepaling. We richten ons de komende jaren op vijf speerpunten: leefbare wijken, kwantitatieve en kwalitatieve groei, optimale bedrijfsprocessen, een duurzaam businessmodel en duurzaam inzetbare medewerkers. Om deze koers te kunnen gaan varen, hebben we diverse voorbereidingen getroffen, waaronder een herijkte portefeuillestrategie, implementatie van vastgoedsturing en vaststelling van onze leefbaarheidsstrategie.

Een mijlpaal was de organisatieoptimalisatie. Team Klant werkt nu volledig gebiedsgericht om onze huurders beter te ondersteunen. Organisatiebreed hebben we taken herverdeeld en nieuwe collega’s met frisse ideeën verwelkomd. Deze aanpassingen bereiden ons voor op de sprong die we in 2024 en de daaropvolgende jaren gaan maken.
In lijn met onze ambities hebben we in 2023 gewerkt aan een nieuwe merkpositionering. We zien onszelf als een woningcorporatie die de komende jaren op ontdekkingstocht de wijken ingaat. Onze inzet zullen we nog meer vraaggericht bepalen.
Ondanks uitdagingen zoals traag verlopende vergunningprocedures en hoge bouw-/rentekosten, zijn we trots op de toevoeging van zestig sociale huurappartementen aan de Burgemeester Bauduinstraat en verduurzaming van circa honderd woningen in Maastricht-Oost.
Ook op het gebied van wonen & zorg en studentenhuisvesting hebben we mooie stappen gezet, waaronder samenwerkingen met studentenverenigingen en zorginstanties. Dit helpt ons te voldoen aan de vraag naar zorggeschikte- en studentenwoningen.

Kortom, in 2023 hebben we onze koers bepaald en nu zijn we klaar voor actie!

Klik hier om het Jaarverslag Maasvallei 2023 in pdf formaat te lezen.

Heeft u vragen of opmerkingen over het jaarverslag, neemt u dan contact met ons op. Wij horen graag van u. U kunt dit doen via telefoonnummer T 043 368 37 37 of via info@maasvallei.nl.

Zie onderstaande voor een vereenvoudigde, schematische weergave van onze verantwoording over 2023.