test test test

Zaterdag 10 oktober wordt tijdens de Landelijke Huurdersdag in het Beatrixtheater in Utrecht de Innovatieprijs KWH I-Opener 2015 uitgereikt aan het meest innovatieve project binnen de corporatiewereld, waarbij het thema ‘betaalbaarheid’ centraal staat. Het samenwerkingsverband Zonnig-Limburg is één van de drie genomineerden. De winnaar wordt op 10 oktober bepaald door de huurders zelf. De in totaal 1.500 aanwezige huurders kunnen deze dag hun stem uitbrengen op hun favoriete project. 

Innovatieprijs KWH
De KWH-I-Opener is een prijsvraag die het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) in het leven heeft geroepen om het delen van innovaties binnen de corporatiewereld te stimuleren. Zij zagen veel mooie, vernieuwende projecten voorbij komen en wilden deze als inspiratie laten dienen voor de rest van de corporaties. Dit jaar staat het thema ‘Betaalbaarheid’ centraal. En Zonnig-Limburg is hier een perfect voorbeeld van. De vakjury was zeer te spreken over het collectieve karakter van het project, waardoor bijna alle huurders het voordeel ervaren. Bovendien worden huurders erg betrokken bij het plaatsen van de zonnepanelen en bij de voorlichting. Daarnaast is het innovatief dat er ook daadwerkelijke lastenverlichting is voor de huurder.

Uitslag 10 oktober 2015
Een vakjury heeft de inzendingen beoordeeld en hieruit drie genomineerden aangewezen. De winnaar van de KWH-i-Opener 2015 wordt uiteindelijk bepaald door de huurders zelf. Tijdens de Landelijke Huurdersdag op zaterdag 10 oktober in het Beatrixtheater in Utrecht selecteren zo’n 1.500 huurders door middel van stemkastjes hun favoriet. De inzending met de meeste stemmen wordt uiteindelijk uitgeroepen als winnaar.

De twee andere projecten die genomineerd zijn door de vakjury zijn:
• Bo-Ex - Ontwikkeling Huur Wijzer: een praktisch instrument dat de potentiële huurder inzicht geeft of hij de nieuwe woning makkelijk of minder makkelijk kan betalen.
• Havensteder - Project klushuur: huurders krijgen de vrijheid om zelf hun woning te verbouwen. In ruil hiervoor krijgen zij korting op de huur.