Huurdersvereniging Woonvallei en Maasvallei vernieuwen samenwerkingsovereenkomst


Afgelopen week hebben Huurdersbelangenvereniging Woonvallei en Woningstichting Maasvallei Maastricht de jarenlange samenwerking opnieuw bekrachtigd door het tekenen van een nieuwe geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst voorziet in afspraken over de wijze waarop we samenwerken en bij welke onderwerpen HV Woonvallei wordt betrokken.
 
De samenwerking met HV Woonvallei is voor Maasvallei van zeer grote waarde. Een sterke bewonersvertegenwoordiging stelt ons in staat om onze richting en ideeën te bespreken en spiegelen vanuit huurdersperspectief. Wij waarderen de samenwerking ten zeerste en hopen dat steeds meer huurders de weg naar HV Woonvallei weten te vinden. Samen met onze krachtige samenwerkingspartner staan we sterk en werken we aan goede en betaalbare huisvesting in Maastricht.