Hoge kwaliteit inschrijvingen Onze Buurt

De Limburgse wedstrijd voor wijkprojecten “Onze Buurt” kreeg dit jaar een record aantal van 77 inschrijvingen binnen, ruim 20% meer dan voorgaande jaren. Kwalitatief was de oogst van dit jaar ook goed volgens de juryleden. Voor het eerst heeft de jury twee projecten samen genomineerd voor de finale: twee projecten uit Maastricht lijken erg op elkaar, bedienen de zelfde doelgroep en komen uit wijken die naast elkaar liggen.

Onderstaande projecten zijn door de jury geselecteerd om door te gaan naar de finale:
  • ’t Luukske uit Wellerlooi
  • Plastic Rijk voor de Wijk uit Maastricht
  • Donderse Wereldkeuken uit Roermond
  • Ruilwinkel uit Kerkrade
  • D’r Nuuje Winkel uit Ransdaal
  • En de twee projecten Fris en Fruitig en Verzorgingsbank uit Maastricht zijn samen genomineerd.
Wellerlooi zond 3 projecten in vanuit gemeenschapshuis ’t Luukske die samen moeten leiden tot samenhang en verbinding in het Noordlimburgse dorp. Het dorp bouwt zelf een gymzaal, zet ouderen gezellig aan het werk in openbaar groen en organiseert een ‘keuvelkamer’.

Plastic Rijk combineert milieuvriendelijkheid met creativiteit en verbondenheid in de Maastrichtse wijken Wijckerpoort en Wittevrouwenveld door van afval kunst te laten maken door de wijkbewoners.

In de Donderse Wereldkeuken in Roermond moet mulit-culti-koken barrières breken tussen de vele nationaliteiten in de wijk Donderberg.

De Ruilwinkel uit Kerkrade stimuleert onderling ruilen. Het initiatief heeft als devies “Geld speelt geen rol”, maar zoekt wat steun om te professionaliseren.

D’r Nuuje Winkel in Ransdaal vult het gat dat ontstond toen de supermarkt uit het dorp verdween. Dorpbewoners gaan nu zelf een winkel runnen.

En de twee Maastrichtse projecten “Fris en Fruitig” en “Verzorgingsbank” richten zich op de persoonlijke verzorging en gezondheid bij mensen met een krap gezinsbudget. De jury van Onze Buurt hoopt dat de 2 projecten samen aan de slag gaan.

De projecten zijn uitgekozen op het vermogen tot verbinden, duurzaamheid, originaliteit en vooral draagvlak. Vooral projecten die vanuit de bevolking komen en waarbij buurtbewoners zelf de kar trekken scoorden hoog bij de juryleden. In september krijgen de plannen royaal aandacht via L1 TV, de bladen van 1Lokaal, facebook.com/onzebuurt, twitter.com/onzebuurt en de site onzebuurt.eu. Daarmee worden de projecten hopelijk het inspirerend voorbeeld voor anderen in Limburg. Begin november kiest de jury het beste project uit deze genomineerden. Er is een prijzenpot van 60.000 euro.

Achtergrond
Onze Buurt wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd door de woningcorporaties die verenigd zijn in Ons Limburg, samen met het Oranje Fonds, L1 en 1Lokaal. Groepen mensen, clubs, wijken en dorpen bedenken met enige regelmaat projecten waarmee de omgeving leefbaarder wordt. Dat wil Onze Buurt stimuleren door elk jaar de beste plannen van Limburg in het zonnetje te zetten en het allerbeste idee te belonen met een flink startkapitaal. Het is een stimulans voor burgerparticipatie. Het gaat de woningcorporaties van Ons Limburg en Oranje Fonds om het verbeteren van de sociale cohesie in de buurt. Het geld komt niet van de huurders; het is oud geld –ooit bedoeld voor sociale opbouw- dat nu positieve impuls kan geven in een buurt. Sinds 2010 is Ons Limburg opgenomen in het Oranje Fonds, geoormerkt in een Fonds op Naam.