Geef de wijk terug aan haar bewoners

De rol van woningcorporaties verandert. De laatste jaren misschien wel meer dan ooit. Dat heeft alles te maken met onze veranderende samenleving. dagelijks biedt Maasvallei de meest kwetsbare doelgroepen een dak boven het hoofd. Mensen wonen tot op hoge leeftijd langer zelfstandig thuis. Het verzorgingshuis bestaat niet meer. Het huisvesten van kwetsbare doelgroepen is een actueel thema. Veel aandacht is er ook voor mensen met verward gedrag. Stuk voor stuk ontwikkelingen waar een woningcorporatie mee te maken heeft, maar waar vooral ook huurders mee geconfronteerd worden. In dit speelveld moet de woningcorporatie en dus ook Maasvallei opnieuw positie kiezen. Of zoals Linda Spaetgens zegt: “Geef de wijk terug aan haar bewoners.”

Via deze link kunt u het volledige artikel lezen in ons bewonersmagazine Buurten.