Maatregelen blijven van kracht

Update: woesdag 4 februari 2021

Zolang er geen nieuwe landelijke maatregelen worden aangekondigd, blijven onze huidige regels in verband met Covid-19 van kracht. Dit heeft consequenties voor Maasvallei, haar huurders en de medewerkers. We informeren u graag hoe Maasvallei met deze lockdown omgaat en wat dit voor u betekent. Bij vragen kunt u telefonisch contact met ons opnemen, T 043 368 37 37.

Kantoor
Ons kantoor is nog steeds dicht. Alleen strikt noodzakelijke afspraken kunnen nog op kantoor plaatsvinden. Bij deze afspraken houden we ons aan de algemene hygiënevoorschriften en doen we voorafgaand aan de afspraak een gezondheidscheck. Heeft u gezondheidsklachten dan kan de afspraak niet doorgaan en plannen we een nieuwe datum. In het gebouw hanteren wij een mondkapjesplicht.

Onderhoud en reparatie
Werkzaamheden in en aan de woning kunnen doorgaan als er in uw huishouden niemand gezondheidsklachten heeft. We checken dit voorafgaand aan de afspraak. Onze medewerkers en aannemers zullen passende hygiënemaatregelen nemen en houden 1,5 meter afstand. Onze medewerkers dragen mondkapjes en wij verzoeken u dit ook te doen. Wilt u geen persoonlijk contact, laat ons dit dan weten. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

Inspecties, bezichtigingen en huisbezoeken
Er vinden geen bezoeken in uw woning plaats tenzij het echt noodzakelijk is. Bezichtigingen en voor- en eindinspecties vinden plaats na drie dagen leegstand. Een bezoek kan alleen doorgaan als niemand in uw huishouden gezondheidsklachten heeft. We checken dit voorafgaand aan de afspraak. Onze medewerkers zullen passende hygiënemaatregelen nemen en houden 1,5 meter afstand. Tevens zullen onze medewerkers mondkapjes dragen en wij verzoeken u dit ook te doen. Wilt u (nog) geen persoonlijk contact, laat ons dit dan weten. Samen zullen we zoeken naar een passende oplossing.

Complexcontroles
Onze complexbeheerders bezoeken in de reguliere frequentie de complexen om de schoonmaak en veiligheid te beoordelen. Deze bezoeken vinden zeer vroeg in de ochtend plaats om de veiligheid van u en onze medewerkers maximaal te waarborgen. Wij verzoeken u 1,5 meter afstand tot onze complexbeheerders te houden. Onze medewerkers doen dit ook naar u toe. Zijn er vragen over de schoonmaak en/of veiligheid in uw complex, dan kunt u deze altijd stellen via info@maasvallei.nl of tijdens kantoortijden bellen naar T 043 368 37 37.

Huur opzeggen
Dit kan via de reguliere kanalen (info@maasvallei.nl, www.maasvallei.nl , T 043 368 37 37 of via het klantportaal). Wij nemen na uw opzegging contact met u op.

Huur betalen
Omdat ons kantoor alleen geopend is voor noodzakelijke afspraken, kunnen er geen betalingen worden gedaan op kantoor. Wij verzoeken wij u de huur digitaal over te maken naar het rekeningnummer dat op uw factuur staat.

Dit nieuwsbericht kan worden aangevuld met extra of aangepaste maatregelen. Hou hiervoor onze website in de gaten.