Samenwerking Weelec - Maasvallei

Sinds 2015 werkt Maasvallei samen met Weelec als het gaat om het recyclen van E-waste. E-waste zijn oude elektrische apparaten. Denk hierbij aan alles waar een stekker aan zit. Het betreft apparaten die Maasvallei voor haar bedrijfsvoering gebruikt, maar ook apparaten die afkomstig zijn uit inboedels van woningen.

De samenwerking tussen onze organisaties en de duurzame verwerking van uw E-waste door Weelec heeft over 2016 geleid tot een CO2-emissiereductie van: 1115 kg.  Deze emissiereductie is gelijk aan de zuiverende waarde van 51 bomen op jaarbasis.

Maasvallei is overigens geen verzamelpunt waar bewoners zelf apparaten kunnen inleveren. Dit kan gewoon op de hiervoor bestemde en bekende plaatsen als het mileupark.