Het derde zomergesprek met Manny Dassen

De Blauwe Loper is een gezamenlijk filmproject van de gemeente, Trajekt en de drie Maastrichtse woningcorporaties: Maasvallei, Servatius en Woonpunt.

Aflevering 23: In september 2017 maakte Servatius bekend 102 woningen in Blauwdorp te slopen in 2020. In ruim 2 jaartijd hebben alle vaste huurders die woonden in het sloopgebied, een nieuw thuis. Om leegstand te voorkomen en de leefbaarheid te bevorderen verhuurt Servatius deze woningen tijdelijk. De tijdelijke huurders krijgen een speciaal contract en kunnen voor een lagere prijs huren. Bij het betrekken van een tijdelijke woning, in dit geval de sloopwoningen, weet de huurder vooraf dat hij op een bepaald moment zelf op zoek moet gaan naar een andere woning. En ook dat hij geen recht heeft op een verhuispremie. De tijdelijke huurders van deze sloop woningen werden in mei geïnformeerd dat ze hun huis eind augustus moeten verlaten.