Het zomergesprek - Mik Hamers

De Blauwe Loper is een gezamenlijk filmproject van de gemeente, Trajekt en de drie Maastrichtse woningcorporaties: Maasvallei, Servatius en Woonpunt.

Aflevering 21: In september 2017 maakte Servatius bekend 102 woningen in Blauwdorp te gaan slopen in 2020. In ruim 2 jaar tijd hebben alle vaste huurders, die woonden in het sloopgebied, een nieuw thuis. Om leegstand te voorkomen en de leefbaarheid te bevorderen verhuurt Servatius deze woningen tijdelijk. De tijdelijke huurders van deze sloop woningen kregen in mei te horen dat ze hun huis eind augustus moeten verlaten. Mik Hamers, tijdelijke huurder Blauwdorp, vertelt over het wonen in een sloopwoning.