Aflevering 15 - Het eerste zomergesprek "herinneringen aan de wijk"

De Blauwe Loper is een gezamenlijk filmproject van de gemeente, Trajekt en de drie Maastrichtse woningcorporaties: Maasvallei, Servatius en Woonpunt.

Aflevering 15: Het eerste zomergesprek "herinneringen aan de wijk"