Het fauna verzet

De Blauwe Loper is een gezamenlijk filmproject van de gemeente, Trajekt en de drie Maastrichtse woningcorporaties: Maasvallei, Servatius en Woonpunt.

Aflevering 11: op pad met faunabeheer in Mariaberg. Met informatie en tips over de bestrijding van ratten en muizen.