25 jarig jubileum Charles vos Cour

Afgelopen zondag is het 25 jarig jubileum van de Charles vos Cour gevierd. Een veertigtal bewoners, zowel kopers als huurders, en een medewerker van Maasvallei kwamen bij elkaar om dit te vieren.

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe directeur-bestuurder eerder dit jaar is dit idee ter sprake gekomen. De bewoners hadden al enkele leuke ideeën. Maasvallei heeft hier uiteindelijk in meegedacht en meegeholpen er uitvoering aan te geven.

Op het binnenplaatsje aan de Charles vos Cour zijn de bewoners samen gekomen om het jubileum te vieren. Iedereen heeft een bijdrage geleverd. Bewoners zorgden voor koffie, thee, vlaai, hapjes en drankjes. Een bewoonster heeft verschillende foto’s verzameld en getoond, waaronder beeldmateriaal van tijdens de bouw van het complex. Er werd zelfs muziek gemaakt door een van de bewoners.

Samenvattend, gezamenlijk hebben we ervoor gezorgd dat het een gezellige middag is geworden.

Voor het organiseren van onder andere dit jubileum, is een tijdelijke bewonerscommissie opgericht. Door het succes van deze viering is de bewonerscommissie nu permanent gemaakt. Hiervoor willen we de leden van deze commissie nogmaals bedanken. Dankzij dit soort initiatieven staat Maasvallei kort bij haar huurders, kunnen de contacten goed worden onderhouden en kunnen we daarmee beter inspelen op de behoeften van de huurders.