Terug naar meest gestelde vragen

Wat houdt een bewonersoverleg in voor bewoners van Maasvallei?

Een BOC (Bewonersoverleg op complexniveau) spreekt met Maasvallei over onderwerpen op het gebied van schoon, heel en veilig. Maasvallei bewaakt samen met de huurders de kwaliteit van de directe woonomgeving. Als daartoe aanleiding is, worden gezamenlijke oplossingen gezocht. Eventueel ook in samenwerking met externe partijen. De activiteiten moeten in elk geval leiden tot een vergroting van de leefbaarheid in het complex en tot een versterking van de betrokkenheid van de bewoners. In eerste instantie worden vragen en/of opmerkingen afgehandeld door het Klanten Contact Centrum van Maasvallei. Zij zijn te bereiken onder telefoonnummer 043 - 368 3737.

Praat, denk en doe mee met Maasvallei! Klik hier voor meer informatie.