Trichterveld

Al sinds 2000 is Maasvallei actief met de herontwikkeling van Trichterveld. De naoorlogse noodwoningen verkeerden destijds al in slechte staat en zijn er plannen gemaakt om deze te vervangen door moderne versies die voldoen aan de eisen en verwachtingen van deze tijd. Steeds werden leeggekomen woningen in blokjes gesloopt en hiervoor werden na een korte bouwperiode nieuwe levensloopbestendige woningen teruggebouwd.

Om voortvarend te kunnen blijven bouwen aan Trichterveld heeft Maasvallei in 2014 onder andere de woningtypes opnieuw kritisch beoordeeld en de ontwerpen efficiënter doorontwikkeld. Voor de komende vijf à zes jaren heeft Maasvallei voldoende investeringsruimte gereserveerd om tenminste vijftig sociale huurwoningen van een nieuw type te bouwen. Dit nieuwe type woning is voorzien van woonkamer/keuken en toilet op de begane grond en drie slaapkamers en badkamer op de verdieping. Gelijktijdig met de bouw van de huurwoningen worden op nader in te vullen locaties ook koopwoningen gerealiseerd. Alvorens hiermee wordt gestart, moet per fase minstens 80% van de koopwoningen verkocht zijn.

Brochure
Informatiebrochure

Plaats
Maastricht

Start bouw
2000

Geplande oplevering
2017

Contact
Lerau Bastiaens
l.bastiaens@maasvallei.nl
T 043 368 37 37