Klachten over Maasvallei of uw woning

Hoewel we er alles aan doen om u tevreden te stellen, kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent over uw woning of over het handelen van een medewerker van Maasvallei. Uiteraard heeft het onze voorkeur dat we er eerst samen proberen uit te komen. U kunt dit melden via info@maasvallei.nl. We proberen eerst samen tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken, lees dan onderstaand bij welke onafhankelijke commissies u zich kunt melden.

Klacht over de sociale huurwoning (over o.a. onderhoud, huurprijs, technische gebreken)
De Huurcommissie is een landelijk onafhankelijk orgaan. De Huurcommissie zich zich verdiepen in de casus en uitspraak doen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks terecht bij de Huurcommissie www.huurcommissie.nl/contact, T 0800 488 72 43, Postbus 16495, 2500 BL Den Haag.
 
Klacht over Maasvallei (over o.a. medewerkers, werkwijze en handelen)
Heeft u een klacht en komt u er samen met Maasvallei niet uit, dan kunt u terecht bij Qwestie. Qwestie is de onafhankelijke klachtencommissie van de woningcorporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt. De klachtencommissie beoordeelt de klacht en geeft een advies aan de directie van de betreffende woningcorporatie.
Qwestie neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Tevens dient de klacht eerst bij de corporatie zelf te zijn ingediend en behandeld. Kijk voor meer informatie op www.qwestie-limburg.nl of raadpleeg het klachtenreglement.

Hoe dient u een klacht in bij Qwestie?
Qwestie neemt alleen klachten in behandeling die eerst bij Maasvallei zelf zijn ingediend. Ze nemen geen klachten in behandeling die al aan de huurcommissie, de rechter of een andere instantie zijn voorgelegd. Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het formulier op www.qwestie-limburg.nl. U kunt het ook downloaden, uitprinten en per post opsturen aan:

Qwestie
t.a.v. het secretariaat
Bergerweg 61 - unitnr. 8523
6135 KD Sittard
 
U bent het niet eens met de uitspraak
Mocht u het niet eens zijn met het besluit van de huurcommissie of de klachtencommissie dan kunt u dit besluit aanvechten bij de kantonrechter. De kantonrechter is ook de plek om een geschil met Maasvallei aanhangig te maken als u een vrije sector huurwoning huurt.