Autoriteit Woningcorporaties

Sinds 1 juli 2015 is de Autoriteit Woningcorporaties ingesteld. De Autoriteit Woningcorporaties ziet, naast het financiĆ«le toezicht, ook toe op de governance, integriteit en rechtmatigheid bij corporaties. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Binnenlandse zaken en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Informatie over al het toezicht dat de Autoriteit Woningcorporaties uitoefent vindt u hier.  

Voor 1 juli 2015 was het Centraal Fonds Volkshuisvesting de financieel toezichthouder voor woningcorporaties. Kijk hier voor alle informatie van het CFV over Maasvallei.