Woningstichting Maasvallei opent uniek appartementencomplex Onder de Linde

Maastricht 26-10-2021
In het Maastrichtse Sphinxkwartier is vrijdag 22 oktober jongstleden het appartementencomplex Onder de Linde officieel geopend. In Onder de Linde is een wooncollectief gehuisvest van 50+ huishoudens met een gedeelde interesse voor kunst en cultuur. De bedoeling is ook dat de bewoners elkaar helpen om zo lang mogelijk vitaal en onafhankelijk te kunnen blijven wonen. Het is het eerste wooncomplex in Maastricht en omstreken met een dergelijke signatuur. Het project is tot stand gekomen door een samenwerking van Maasvallei, RO-groep, Gemeente Maastricht en Woongroep Lindenkruis. Directeur-bestuurder Alex Meij (Maasvallei) over dit unieke concept:
“Deze bijzondere woonvorm past niet binnen de gebaande paden. Het is nieuw, anders en past juist daarom goed bij Woningstichting Maasvallei”.

Het initiatief gaat terug tot 2012 toen de Woongroep toenadering zocht tot Woningstichting Maasvallei voor deze specifieke woonvorm. Daaruit is een samenwerkingsovereenkomst voortgevloeid die heeft geresulteerd in deze nieuwbouw op de hoek Capucijnenstraat / Lindenkruis.  Dit complex vertegenwoordigt in alle opzichten waar Maasvallei voor staat. De bewoners van de Woongroep richten zich op zo lang en vitaal mogelijk onafhankelijk blijven wonen. Ze willen elkaar inspireren, sociale contacten onderhouden en deelnemen aan (culturele) activiteiten of ze zelf organiseren. Een missie die naadloos aansluit op de maatschappelijke ontwikkeling en de opgave waar Maasvallei voor staan. Mensen worden ouder, wonen langer thuis en hebben meer zorg nodig. Om die zorg te kunnen blijven bieden en het welzijn en welbevinden van ouder wordende mensen te borgen zijn vitale wijken met bewoners die elkaar helpen van groot belang.

Levensloopbestendig
Alle appartementen zijn volwaardige woningen met één of twee slaapkamers. Van de twintig appartementen is er één ingericht als gemeenschappelijke ruimte. De woningen zijn levensloopbestendig. 

Muurschildering
Omdat ‘kunst en cultuur’ zijn verweven in de identiteit van de Woongroep heeft Maasvallei een muurschildering geschonken ter gelegenheid van de opening. Deze is gemaakt door kunstenaar Collin van der Sluijs.
Namen groepsfoto v.l.n.r.: Corry Keulen, Jeanne Kreuwels, Heleen van Binsbergen (allen Woongroep), Piet Joosten (Directeur RO Groep), wethouder Vivianne Heijnen, Alex Meij (Directeur-bestuurder Maasvallei)