Alex Meij (37) nieuwe directeur-bestuurder Woningstichting Maasvallei

Alex Meij uit Maastricht is met ingang van 1 oktober 2018 benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Woningstichting Maasvallei Maastricht. Hij volgt hiermee Frans Crijns op, die tien jaar deze functie vervulde en met pensioen gaat. Alex Meij is nu nog manager bij Woningstichting Servatius.
 
Paul Stallenberg, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Maasvallei Maastricht, is blij met de benoeming van Alex Meij: “Met Alex Meij hebben we een nieuwe directeur-bestuurder gevonden die thuis is in de wereld van woningcorporaties, die het werkgebied van Maasvallei goed kent en die de ambities van Maasvallei wil helpen realiseren.”
Ook Alex Meij zelf reageert enthousiast op zijn nieuwe baan: “Een droombaan voor mij, waarbij ik me samen met alle medewerkers van Maasvallei, maatschappelijk kan inzetten voor goede sociale volkshuisvesting in Maastricht en omgeving”. Alex Meij is ook raadslid in de Gemeenteraad van Maastricht. Omdat de functie van directeur-bestuurder niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap, stopt hij per 1 oktober als gemeenteraadslid.