Huurverhoging 2016

Maasvallei zal de huren per 1 juli 2016 verhogen. Vóór 1 mei ontvangt u van ons een voorstel tot huurverhoging. Jaarlijks bepaalt de overheid met welk percentage de huurprijzen maximaal mogen stijgen. In 2016 is dit vastgesteld op 2,1%. Verdiende u echter meer dan € 34.678, dan is het toegestaan een extra huurverhoging te geven. De overheid wil hiermee mensen met een wat hoger inkomen* stimuleren om te verhuizen zodat hun woning vrijkomt voor mensen die minder verdienen.

Overzicht wettelijk toegestane percentages
  • 2,1 procent voor huishoudens met een inkomen tot € 34.678
  • 2,6 procent voor huishoudens met een inkomen tussen € 34.678 en € 44.360
  • 4,6 procent voor huishoudens met een inkomen boven € 44.360
Huurverhoging 2016 voor sociale woningen van Maasvallei
Maasvallei verhoogt de huren per 1 juli voor zelfstandige sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68 per maand met de volgende percentages:

  • 1,3 procent max.** voor huishoudens met een inkomen tot € 34.678
  • 2,6 procent max.** voor huishoudens met een inkomen tussen € 34.678 en € 44.360
  • 4,6 procent voor huishoudens met een inkomen boven € 44.360
Huurverhoging voor vrije sector en onzelfstandige woningen van Maasvallei
Voor wie woonachtig is in een niet sociale huurwoning of onzelfstandige huurwoning (kamers) geldt een huurverhoging van 2.1% ongeacht het inkomen.

Bezwaar maken tegen huuraanpassing
Als u het niet eens bent met de hierboven voorgestelde verhoging van de kale huurprijs kunt u bezwaar maken vóór 1 juli 2015, door bij een bezwaarschrift in te dienen bij Maasvallei. U kunt alleen bezwaar maken als de huurverhoging hoger is dan het basis-huurverhogingspercentage van 2,1%. Blijft u na behandeling van uw bezwaar van mening verschillen met Maasvallei dan zal Maasvallei de Huurcommissie vragen om uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging in het geval van een sociale huurwoning.

Bezwaar maken bij onderhoudsgebreken
Onderhoudsgebreken zijn geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de huuraanpassing. Als er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken geldt een andere procedure, waarbij u de Huurcommissie kunt vragen de huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege onderhoudsgebreken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Huurcommissie.

Lees meer over de huurverhoging in de huurkrant.


* Met inkomen wordt het gezamenlijk huishoudinkomen bedoeld over het jaar 2014, gerekend over het aantal personen dat per 1 april 2016 staat ingeschreven op het woonadres in de gemeentelijke basisadministratie.

** Het definitieve percentage is naast het inkomen afhankelijk van de huidige huurprijs. In de brief die u voor 1 mei van Maasvallei ontvangt staat exact wat in uw persoonlijke situatie de huurverhoging is.